Ponsse Oyj

Ponsse
Ponsse Oyj, en av de ledande skogsmaskinstillverkarna i världen effektiverade sin kundtjänst med Nordic Telecom Oy:s tjänster.

Affärsverksamhetens utmaningar

I rusningstider klarade inte kundtjänsten av att reagera snabbt nog på alla kundsamtal. Företagsledningen hade bristfälliga rapporter om missade kundkontaktförsök vilket ledde till svårigheter att utveckla verksamheten.

Vår lösning

Samtalshantering, samtalsrapportering samt MobileWeb tjänster togs i bruk. Den molnbaserade servicehelheten integrerades lätt och snabbt i den nuvarande kundtjänsten med en betydande effektivering som följd. MobileWEB tjänsten gör det också möjligt för rörlig personal att använda tjänsten oberoende av plats och tid.

Det webbaserade användargränssnittet ger lättanvändbara verktyg som listar missade kundsamtal, prioriterar dem samt hanterar dem oberoende av hårdvaruplattform. Det lättanvändbara användargränssnittet möjliggör en snabb skolning av personalen och tjänsten
kan tas i bruk på några dagar.

De webbaserade rapporteringsverktygen ger en klar bild i realtid av missade kundkontaktförsök, den ekonomiska konsekvensen av dessa, samt personalens effektivitet att hantera kontakterna. Dessa rapporter kan granskas via en webbläsare eller genom att man skapar en excel fil för noggrannare analys.

NTC tjänsterna är molnbaserade lösningar. Detta möjliggör en mycket enkel och snabb leverans, då ingen hårdvara eller mjukvara behöver installeras.

Konfigureringsarbetet var minimalt i kundgränssnittet, endast telefonsystemet behövde omprogrammeras för NTC:s samtalshanteringstjänst.

Nedanstående bild ger en översiktlig beskrivning av NTC:s lösning. All missad telefontrafik sköts genom utnyttjande av NTC:s samtalshanteringstjänst. Idag använder sig Ponsse Oyj:s finländska enheter NTC:s tjänster i sin kundtjänst. Löftet till kunderna är att kundtjänsten kommer att kontakta dem.