NORDIC TELECOM AB i korthet

Nordic Telecom är ett privat företag med huvudkontor i Helsingfors. Företaget har 14 anställda och är redan verksamt i Spanien, Estland, Tyskland och Sverige.

Vi erbjuder en lättanvänd samtalshanteringstjänst som hjälper dig att göra rätt åtgärd vid rätt tid. Tjänsten kompletterar kontakten mellan dina kunder och ditt företag. Tjänsten eliminerar köande, binder den uppringande kunden och registrerar de missade samtalen. Samtidigt ökar kundbelåtenheten och möjligheten till ytterligare försäljning. Vår service är idealisk för branscher där kundrelationerna är värdefulla och god kundservice är viktig.

Våra kunder inkluderar Vianor Oy, Ponsse Oyj, Örum Oy Ab (Autoasi, Autonomi och Bosch Car Services Finland), Seinäjoki centralsjukhus, Coronaria ögonsjukhus, Fysi Partners Finland, Helsingfors återvinningscentral, etc. Vi har internationella kunder i Spanien, till exempel, Reebok Madrid, Periocentrum Segovia LL, Jihupa, Postventa Digital Servicio10, Retamares Gestion SL och Notaria Jose Luis Ruiz Abad. I Estland är våra kunder Stokker och Feritilas.

Vår service är en verklig finsk tjänsteinnovation.

Vår kundbas kommer att öka sitt värde ur kundernas synvinkel genom att ge en bättre kundservice erfarenhet. Kunderna blir av med rusningstrafik och alla kunder blir betjänade. Med hjälp av våra rapporter, ökar effektiviteten hos de anställda och värdet av deras verksamhet. Kundtjänsten blir effektivare och kundbelåtenheten ökar med flera försäljningstillfällen som resultat. Baserat på vår feedback har kundbelåtenheten hos våra kunder ökat avsevärt. Detta har också lett till ökad försäljning.

Våra lösningar

Med hjälp av NTC-serviceportalen kan vårt kundföretag hantera alla sina missade kundsamtal enkelt och i realtid. Vår lösning registrerar kundkontakter och förser personalen med verktyg som betjänar kunderna effektivt. Ledningen får noggranna rapporter om missade samtal, förlorad säljkontakt samt effektiviteten hos försäljningen och kundservicen.

Vår service kräver inga investeringar eller extra inköp av utrustning. Det fungerar på alla moderna IT- och telefonsystem. Det fungerar också med alla smarttelefoner, surfplattor och datorer. Vår service är oberoende av operatör och kräver inga extra telefonnummer.

Marknad

De huvudsakliga segmenten där call management-tjänsten är i bruk är: bilindustrin (underhåll, försäljning, uthyrning), sjukvård (läkarcentraler, sjukgymnaster, tandläkare), veterinärer, finanssektorn, kommuner, sportbranschen och teknologiindustrin.

Framtid

Nordic Telecom satsar starkt på internationalisering och en jämn skalning av tjänsten på olika marknader. Tjänsten kommer att utvecklas för att möta de viktigaste kundbehoven

 

 

Besöksadress adress

Nordic TeleCom Oy
Tavastvägen 155 B (4:e våningen)
00560 Helsingfors
Tel: +358 9 4242 7400

Försäljning

E-post: sales@nordictelecom.fi
Tel: +358 9 4242 7401

Kundservice

E-post: aspa@nordictelecom.fi
Tel: +358 9 4242 7400

Faktureringsaddress

Nordic Telecom Oy
Hämeentie 155 B FI – 00560 HELSINKI

Räkningar i PDF-format
finance@nordictelecom.fi
Företags-ID 2276779-8