Vi återkommer

Med hjälp av vår tjänst får du omedelbart vetskap om obesvarade samtal. Vår lösning registrerar era kunders samtal och ger din kundtjänst lätt användbara verktyg för att betjäna kunderna. Företaget får en rapport om obesvarade samtal, kundtjänstens åtgärder, lyckad merförsäljning och effektivitet.
Vår tjänst är oberoende av operatör och kräver inga investeringar i utrustning. Vår service är också oberoende av operatören. Tjänsten fungerar i alla moderna IT- och telefonsystem, både med smarttelefoner och datorer och kräver inget extra telefonnummer.
 1. Oanvända samtal, stress och kö kommer att försvinna.
 2. Kunden har en meningsfull serviceupplevelse och får sitt behov analyserad.
 3. Alla missade samtal plockas upp i ett lättanvänt format.
 4. En expert når kunden och betjänar honom som han önskar. En nöjdare kund ökar också försäljningsmöjligheterna.
 5. Rapporteringsverktyget hjälper att följa upp, analysera och förbättra affärsverksamheten.

NTC Smart Callback

Callback

 • Registrerar de missade samtalen
 • Enkelt grafiskt, webbaserat användargränssnitt
 • Manuell återställning
 • Mäter de lyckade affärerna
 • Spela in / avlyssna röstmeddelande
 • Möjlighet att reservera ett missat samtal (agent)
 • Återuppringning med ett klick
 • Möjligt att integrera med kundinformationssystem (CRM)
 • Manuell Inmatning av uppringningsinformation
 • Manuell överföring av missat samtal till rätt grupp / person
 • Fält för tilläggsinformation
 • IVR menyer
 • Tidsstyrning enligt företagets servicetider
 • Olika användarnivådefinitioner
 • Personligt röstmeddelande
 • Missade samtal till e-post
 • Prioritet för missade samtal

SMS

 • Olika SMS-meddelanden på grupp- eller kontor
 • Automatisk och manuell SMS-sändning till uppringaren
 • Färdiga modellsvar
 • SMS-namnidentifiering
 • SMS-gruppförsändelse

Moln Service (SaaS)

 • Inga tillläggsinstallationer eller inköp av HW / SW
 • Oberoende av operatör
 • Oberoende av Plattform (PC, MAC, Linux, Mobil)
 • API-gränssnitt

Rapportering

 • Listning av missade samtal i realtid
 • Grafisk rapportering av betjäningstider, trafikstockningar, lyckade affärer, responstider, i realtid
 • Identifiering av upprepade ringningar
 • IHV-godkända rapporter (Institutet för hälsa och välfärd)
 • Tidsstyrda rapporter som e-postmeddelanden

Kundprocessen