Månad: november 2017

Nordic Telecom Ltd (NTC) ska integreras med Compilator DäckData ERP

Nordic TeleCom Oy (NTC) och Compilator AB har skrivit under ett ömsesidigt avtal i november 2017. NTC Smart Callback kommer att integreras som en funktionell del inom DäckData ERP. Integrationen kommer att äga rum i januari 2018.

”Genom integration med DäckData kan företag inom däckbranschen bättre bemöta och serva sina kunder. Kunduppgifterna finns tillgängliga direkt i DäckDatas ERP-system”, säger Compilators VD och ägare Anders Paulcén. ”Med en smart återuppringningsfunktion, kan obesvarade samtal identifieras, alla kunder nås och företaget på så vis få fler affärer”.

”Samarbetet med Compilator ses som en ömsesidig konkurrensfördel. Att kunna nå denna tjänst utan att behöva installera ytterligare ett mjukvaru-verktyg är en verklig fördel.  Kunder vill använda ERP för att kunna anpassa sin dagliga affärsverksamhet till sina egna behov”, säger Jarkko Ruuskanen, VD på Nordic TeleCom Ltd. ”Dessutom, att engagera en kund i en konkurrerande miljö är väsentligt för affärsutvecklingen”, fortsätter han.

Compilator erbjuder mjukvarulösningar för bil- och däckhandeln. Lösningarna inkluderar hantering av sälj och inventering, däckhotell samt administrativa funktioner som fakturering och bokföring. DäckData grundades 1999, baserat på erfarenhet från däckbranschen, och är nu den mest använda mjukvaran i däckbranschen på den Nordeuropeiska marknaden. www.compilator.se

Nordic Telecom erbjuder ett telefonhanteringssystem för att ta emot obesvarade samtal. Bättre kundservice minimerar köer och berörd personal kan koncentrera sig på affärer i stället. Tjänsten är molnbaserad (SaaS) och därmed oberoende vad gäller teknologi, plattform och operatör, och kan därför enkelt integreras med existerande telefonsystem. www.nordictelecom.fi

Mer information:    VD Anders Paulcén, Compilator AB tel. +46 10 199 27 00
VD Jarkko Ruuskanen, Nordic TeleCom Oy tel. +358 44 906 7402

NTC tog del i ATOYs nationella återförsäljarmöte

Vi var med på ATOYs återförsäljarkryssning på M/S Tallink Silja Europa den 4.11.2017. Deltagarna bestod av ett flertal företagare och nya samarbetspartners.

Seminariet behandlade branschens framtid och andra strategiska frågor. De mest framgångsrika återförsäljarna, och deras personal, fick ATOYs utmärkelser av Jussi Huhtanen, vd för ATOY Group.

NTC vill även i fortsättningen vara med och utveckla sina kunders affärsverksamhet.

NTC present at ATOY National Dealer Meeting

We took part to ATOY Dealer Meeting Cruise on M/S Tallink Silja Europa Nov 4th, 2017. Participants were numerous entrepreneurs and new business partners.

The Dealer seminar dealt with industry outlook and other strategic questions. At the event, the most successfull dealers and their staff, were recognized with ATOY awards presented by ATOY Group CEO Jussi Huhtanen.

Also in the future, it is important for NTC to be part of developing the business of our customers.