Elektronisk fakturering

Vi har tagit i bruk elektronisk fakturering, och vi önskar att ni skickar era framtida fakturor till oss i elektronisk format. Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor eller fakturor via e-post, kan ni skicka era pappersfakturor till vår skanningstjänstadress.

Vi mottar inte längre fakturor till vår besöksadress.

1. E-fakturor

Nordic Telecom Oy, 2276779-8

E-faktura-adress: 003722767798

Operatör: Maventa (003721291126)

Förmedlings ID (SWIFT/BIC) med bank som operatör: DABAFIHH*

*Använd detta förmedlings ID om ni inte kan skicka fakturor direkt till Maventas förmedlings ID genom det e-faktureringsprogram ni använder.

2. Skicka fakturor i e-postformat till vår skanningstjänst

Vi önskar att ni endast skickar fakturor till denna e-postadress. Fakturorna skall skickas som bilaga i PDF-format, och övriga fakturabilagor skall inkluderas i samma PDF-fil som själva fakturan.

3. Skicka fakturor i pappersform till vår skanningstjänst

Adressuppgifterna bör vara fullständiga på både fakturan och kuvertet så att fakturan kan vidarebefordras snabbt och pålitligt till oss.

Nordic Telecom Oy
22767798
PO Box 100
80020 Kollektor Scan

  • Skicka endast fakturarelaterat material till skanningstjänsten. Materialet läses automatiskt in i vår bokföring, och därmed kommer alla andra bilagor (såsom kvitton, företagsgåvor, kreditkort eller biljetter/pass) inte nå oss genom tjänsten.
  • Använd gärna endast svart text på en vit bakgrund i fakturan: detta ger det tydligaste resultatet för identifiering av fakturadata.
  • Häfta inte fakturor som ni skickar till vår skanningstjänst.