Nordic Telecom i korthet

Vi är ett privatföretag med huvudkontor i Esbo, Finland. Företaget har 13 anställda och är redan verksamt i Finland, Spanien, Estland och Tyskland.

Vår service är en verklig finsk tjänsteinnovation

Vårt system ökar ert företags värde i kundertnas ögon genom förbättrad kundservice. Kunderna slipper vänta och alla kunder blir betjänade. Med hjälp av våra rapporter ökar effektiviteten hos de anställda och värdet av deras verksamhet. Kundtjänsten blir effectivare och kundbelåtenheten ökar, med flera försäljningstillfällen som resultat. Baserat på vår feedback kommer kunderna att få en bättre upplevelse genom att ni som företag tillämpar våra tjänster. Detta har också lett till ökad försäljning.

 Våra lösningar

Med hjälp av NTC-serviceportalen kan vårt kundföretag hantera alla sina obesvarade kundkontakter enkelt och i realtid. Vår lösning registrerar kundkontakter och förser personalen med verktyg som betjänar kunderna effektivt. Ledningen får noggranna rapporter om obesvarade kundkontakter, förlorad säljkontakt samt effektiviteten hos försäljningen och kundservicen.

Vår service kräver inga extra investeringar eller extra inköp av utrustning. Systemet fungerar på alla moderna IT- system. Den fungerar också på alla smarttelefoner, surfplattor och datorer. Vår service är oberoende av operatör och kräver inga extra abonemang.

Marknad

De huvudsakliga segmenten där call management-tjänsten är i bruk är: bilindustrin (underhåll, försäljning, uthyrning), sjukvården (läkarcentraler, sjukgymnaster, tandläkare), veterinärer, finanssektorn, kommuner, sportbranschen och teknologiindustrin.

Framtid

Nordic Telecom satsar starkt på internationalisering och en jämn ökning av tjänsten på olika marknader. Tjänsten kommer att utvecklas för att möta de viktigaste kundbehoven.

 

 

Besöksadress

Nordic Telecom Oy
Juva industrigata 18 A
FI – 02920 Esbo
Tel. +358 9 4242 7400

Företags-ID 2276779-8

Försäljning

E-post: sales@nordictelecom.fi
Tel. +358 9 4242 7401

Kundservice

E-post: aspa@nordictelecom.fi
Tel. +358 9 4242 7400