100% tillgänglighet och nöjdare kunder

NTC erbjuder en kontakthanteringstjänst som är lätt att använda. Tjänsten hjälper dig att göra rätt saker vid rätt tid. Tjänsten kompletterar kontakten mellan dina kunder och ditt företag. Tjänsten eliminerar köande, förbinder kunden och plockar obesvarade kontakter. Samtidigt möjliggör den merförsäljning och förbättrar kundbelåtenheten.

Förlora inte dina kunder!

Vill du ha en analys om hur dina ringande kunder betjänas i dag? Våra experter hjälper. Kontakta oss.

Hur mycket köper din kunder i medeltal per samtal? Hur mycket är dina kunder värda?

Vad kostar det om du förlorar en kund? Hur mycket försäljning förlorar du på att din kund inte når dig?

20 st
2500 SEK

Lost sales

SEK

SEK

(21 arbetsdagar)

SEK

(252 arbetsdagar)

Komplettera din kontaktkedja

Vår lösning registrerar obesvarade kontakter (samtal/chat) medelbart för vidarebehandling. Lösningen sparar tid och pengar – i bästa fall ger den dig betalande kunder.

 

Vår lösning registrerar obesvarade kontakter (samtal/chat) medelbart för vidarebehandling. Lösningen sparar tid och pengar – i bästa fall ger den dig betalande kunder.

 

 

Kundtjänst 2.0

Gör rätt saker vid rätt tidpunkt. Vår lösning effektiverar samtalsbehandlingen och ger dig mera tid för andra viktiga uppgifter. Eliminerar köande och minskar stress. Ger info om obesvarade samtal och ger möjligheter till merförsäljning.

Smartare sätt att arbeta

Utnyttja teknologi för att förbättra säljresultat och kundtjänst. Det fins en gräns för hur mycket man kan öka resurserna. Dagens kunder vill ha snabb och sakkunnig kundtjänst.

Vår tjänst är oberoende av operatör och kräver inga investeringar i utrustning. Tjänsten fungerar i alla moderna IT- och telefonsystem, både med smarttelefoner och datorer.

Våra kunder