Vi återkommer

 

Med hjälp av vår tjänst får du omedelbart vetskap om obesvarade kontaktförsök. Vår lösning registrerar era kunders samtal/meddelanden och ger din kundtjänst lätt användbara verktyg för betjäning. Företaget får en rapport om obesvarade kontaktförsök, kundtjänstens åtgärder, lyckad merförsäljning och effektivitet.
Vår tjänst är oberoende av operatör och kräver inga extra investeringar i utrustning. Vår service är också oberoende av operatören. Tjänsten fungerar i alla moderna IT- och telefonsystem, både med smarttelefoner och datorer och kräver inget extra telefonnummer.
 1. Oanvända kundkontakter, stress och kö kommer att försvinna.
 2. Kunden har en meningsfull serviceupplevelse och får sitt behov analyserat
 3. Alla obesvarade samtal sparas i ett lättanvändbart format.
 4. En expert når kunden och betjänar den som hen önskar.
 5. En nöjdare kund ökar också försäljningsmöjligheterna.

NTC multikanaltjänst

Flerkanaltjänst

 • Registrerar de obesvarade kontaktförsöken (web-form, emails, chat, telefonsamtal)
 • Webbaserat program som är tydligt och lätt att använda
 • Manuell kvittering
 • Registrerar de lyckade affärerna
 • Spela in / avlyssna röstmeddelanden
 • Möjlighet att tilldela obesvarade ärenden till kundbetjäningspersonalen
 • Återuppringning med ett klick
 • Möjlighet att integrera med ett kundinformationssystem (CRM/ERP)
 • Manuell inmatning av uppringningsinformation
 • Manuell överföring av obesvarat kontakt till rätt grupp / person
 • Fält för tilläggsinformation
 • IVR -menyer
 • Tidsstyrning enligt företagets servicetider
 • Olika användarnivåer
 • Personligt röstmeddelande
 • Obesvarade samtal eller kontakt prioriteras

SMS

 • Personliga SMS-meddelanden till grupp eller kontor
 • Automatiskt och manuellt SMS- svar till uppringaren
 • Färdiga modellsvar
 • SMS-namnidentifiering
 • SMS-gruppförsändelse

Molntjänst (SaaS)

 • Inga tillläggsinstallationer eller inköp av HW/SW
 • Oberoende av operatör
 • Oberoende av Plattform (PC, MAC, Linux, Mobil)
 • API-gränssnitt

Rapportering

 • Lista på obesvarade kontaktförsök i realtid
 • Grafisk rapportering av betjäningstider, trafikstockningar, lyckade affärer och responstider i realtid
 • Identifiering av upprepade kontaktförsök
 • IHV-godkända rapporter (Institutet för hälsa och välfärd)
 • Tidsstyrda rapporter som e-postmeddelanden

Kundprocessen