Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Nordic TeleCom Oy
Y-tunnus: 2276779-8
Osoite: Juvan teollisuuskatu 18, 02920 Espoo
Sähköposti: aspa@nordictelecom.fi

Verkkosivustomme osoite on: https://www.nordictelecom.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jarkko Ruuskanen
jarkko.ruuskanen@nordictelecom.fi

Rekisterin nimi

Nordic Telecom:in henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja esimerkiksi erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään web-sivujen yhteydenottolomakkeen avulla rekisteröidyiltä itseltään.

Rekisterin tietosisältö

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • tieto salliiko rekisteröity sähköpostimarkkinointia

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle. NTC-palvelun tietokannat ja palvelimet sijaitsevat Suomessa.

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö aspa@nordictelecom.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Nordic TeleCom Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Nordic TeleCom Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus vaatia tietojen poistamista ja ”oikeus tulla unohdetuksi”

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen aspa@nordictelecom.fi.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Nordic TeleCom Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.

Scroll to Top