19.8.2018

NTC launch in Germany

Nordic Telecom Oy (NTC) has signed a distribution agreement with the German company Metromind GmbH (www.metromind.tech), a provider of IT solutions and consulting services. This agreement contains an exclusive right for Metromind GmbH to distribute the NTC services in the German market with the option for later on expansion also to the other German speaking regions.

Germany is the biggest European market and a leading fiscal market place and has 82,5 million inhabitants. The gross domestic product according to the International Monetary Fund will be 4.37 trillion USD in 2018.

The service will be sold under the NTC brand. This service can also be integrated as part of customers’ existing legacy CRM and ERP solutions as the case has been so far in Finland and Sweden.

  • “This agreement is a remarkable opening of our access to the Central-European markets. Our expectations are very positive and we believe Metromind GmbH has the right commitment, resourcing and the local market knowhow, which gives NTC the best possible position in a competitive market place”, states Mr. Jarkko Ruuskanen, MD Nordic Telecom.
  • “With our service companies can follow and analyze their customers’ call traffic, better respond to customers’ request and needs and, ultimately, increase the overall loyalty of their customer base. When customers respond more positively to a company offers, sales will also increase by all means as a result”, Mr. Ruuskanen adds.

With the NTC Service the companies get easy-to-use toolkits to manage their unanswered phone calls. Besides, they get several reports, which helps them analyze their own customer services performance. The customer experience improves and purchasing gets easier for the end-users. Customers get a better service experience than before.

  • “Germany is a very demanding market place. We have carried out several studies mapping the needs of different segments and prioritizing them. We expect remarkable customer cases in our among target market segments”, comments Mr. Julian Grabiger, MD Metromind GmbH.
  • “Despite the advances in digital services, customer service channels in Germany are still traditional ones such as voice telephony which makes e.g. in the segment of doctor’s cabinets and small medical clinics as much as 96% of all incoming requests. Regardless of the communication channel, German customers are always expecting to find the best offers and the promptest service. As a growing number of small and mid-size companies invest in customer satisfaction we will offer them via the NTC services the best tools to increase customer satisfaction and grow their business”, Mr. further remarks Mr. Grabiger .

“Our coming joint mission is to develop a customer services culture enabling small and mid-size companies to serve their end users better than ever before” comment both parties.

Further information:
MD Jarkko Ruuskanen, Nordic Telecom Ltd, tel. +358 44 906 7402 jarkko.ruuskanen@nordictelecom.fi

MD Julian Grabiger, Metromind GmbH, tel. +49 211 9763 4970 julian.grabiger@metromind.tech

NTC palvelu laajenee Saksan markkinoille

Nordic Telecom Oy (NTC) on allekirjoittanut jakelutiesopimuksen Metromind GmbH:n (www.metromind.tech) kanssa Saksan markkina-avauksesta. Metromind on erikoistunut IT-ratkaisuihin ja asiantuntijapalveluihin. Sopimus käsittää yksinoikeuden palvelun myynnissä Saksan markkinalla ja jatkossa mahdollisuuden laajentua myös muille saksankielisille alueille.

Saksa on 82,5 miljoonalla asukkaallaan Keski-Euroopan runsasväkisin valtio ja yksi maailman johtavista talousalueista. Sekä Saksan väestö että kansantalous ovat EU:n jäsenmaista suurimmat. Sen ostovoimakorjattu bruttokansantuote vuonna 2018 on Kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan noin 4,37 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Palvelua myydään Saksassa NTC -brändinimellä. Palvelu on helppo integroida myös osaksi CRM- ja ERP-ratkaisuja, kuten Suomessa ja Ruotsissa on jo tapahtunut.

  • Sopimus on merkittävä avaus Keski-Euroopan markkinoille. Odotuksemme yhteistyöstä ovat hyvin positiiviset ja uskomme Metromindilla olevan juuri sitä tietotaitoa, resurssointikykyä sekä paikallista jakelukokemusta, jota nyt tarvitsemme, kertoo Nordic Telecomin toimitusjohtaja Jarkko Ruuskanen.
  • Palvelun avulla käyttäjäyritykset voivat seurata ja analysoida asiakastyötään. Kun asiakkaat sitoutetaan paremmin, kasvattavat yritykset myös myyntiään, Ruuskanen jatkaa.

Yritykset saavat helppokäyttöiset työkalut vastaamatta jääneiden puhelujensa hallintaan ja raportointiin. Näiden avulla asiakaskokemusta voidaan parantaa ja liiketoimintaa lisätä.

  • Saksa on erittäin kilpailtu markkina-alue. Oman markkinatutkimuksemme avulla olemme kartoittaneet kohderyhmiemme asiakastarpeet ja odotamme merkittäviä avauksia, toteaa Metromind GmbH:n toimitusjohtaja Julian Grabiger.
  • Siitä huolimatta, että markkina alkaa digitalisoitua, pääosa asiakaspalvelusta tapahtuu edelleen perinteisesti puhelimen välityksellä. Esimerkiksi lääkärien vastaanotot ja pienet lääkärikeskukset palvelevat 96 prosenttisesti asiakkaitaan puhelimitse – vaativat asiakkaat ovat tottuneet tasokkaaseen palveluun. Tämän vuoksi useimmat kasvuyritykset panostavat asiakastyytyväisyyden ohessa oman palvelukykynsä kehittämiseen.

Keskeisenä missiona on kehittää asiakaspalvelun kulttuuria loppuasiakasta paremmin palvelevammaksi, kuten molemmat osapuolet yhteistuumin toteavat.Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jarkko Ruuskanen, Nordic Telecom Ltd, tel. +358 44 906 7402  jarkko.ruuskanen@nordictelecom.fi

Toimitusjohtaja Julian Grabiger, Metromind GmbH, tel. +49 211 9763 4970 julian.grabiger@metromind.tech

Scroll to Top