Ajankohtaista

Hammaslääkäriaseman asiakaspalvelu

Näin takaisinsoittopalvelu parantaa hammaslääkäriaseman asiakaspalvelua

Nykyisessä kilpailukykyisessä liiketoimintaympäristössä erinomaisen asiakaspalvelun tarjoaminen on tärkeää jokaiselle yritykselle, myös hammaslääkäriasemille. Yksi tehokas tapa parantaa asiakaspalvelua hammaslääkäriasemilla on puhelinvaihteen hyödyntäminen ja takaisinsoittopalvelu. Tämä yhdistelmä tarjoaa lukuisia etuja, jotka tehostavat viestintää, parantavat tehokkuutta ja tarjoavat asiakkaille paremman asiakaspalvelukokemuksen. 

1. Tehokas puhelunohjaus

Puhelinvaihteen avulla saapuvat  puhelut ohjataan tehokkaasti hammaslääkäriaseman oikeille osastoille tai henkilöille. Automaattisen vastaajan avulla potilaat voivat helposti navigoida eri vaihtoehtojen välillä, kuten ajanvarausten tekeminen, palveluihin liittyvät tiedustelut tai tietyn hammaslääketieteen ammattilaisen tavoittaminen. Vähentämällä puhelinjonossa odotusaikoja ja varmistamalla, että puhelut ohjataan oikealle henkilölle, klinikat voivat parantaa asiakastyytyväisyyttä ja minimoida turhautumista.

2. Jononhallinta

Hammaslääkäriasemat saavat usein paljon yhteydenottoja puhelimitse, mikä johtaa pitkiin odotusaikoihin ja potilaiden tyytymättömyyteen. Takaisinsoittotoiminnon ansiosta asiakkaat eivät joudu odottamaan puhelimessa, vaan heille luvataan soittaa pian takaisin. Tämä antaa heille mahdollisuuden jatkaa päivittäisiä toimiaan jonottamatta, ja samalla stressi ja turhautuminen vähenevät. Kun henkilökunta on taas saatavilla, voivat he palata heti asiakkaalle. 

3. Personoitu potilaskokemus

Puhelinvaihde mahdollistaa arvokkaan tiedon keräämisen potilaista automaattisten valikoiden tai ennen puhelua tapahtuvien tallennusten avulla. Näin hammaslääkärillä on tiedossa asiakkaan erityistarpeet jo ennen puhelua, ja hän voi tarjota asiakkaalle nopeasti räätälöityjä ratkaisuja ja personoidun asiakaskokemuksen. Personointi luo luottamusta, lisää potilasuskollisuutta ja johtaa korkeampaan potilastyytyväisyyteen.

4. Ohjaukset verkkosivujen ajanvaraukseen

Äänitiedotteet ja tekstiviesti ovat apuna erityisesti aukioloaikojen ulkopuolella ja kiiretilanteissa. Tekstiviestin linkeillä ja äänitiedoitteilla voi ohjata asiakkaita verkkosivujen ajanvaraukseen ja tekemään itse varauksen. 

5. Sujuva tiimityöskentely

Tehokas viestintä hammaslääkäriasemalla on tärkeää erinomaisen asiakaspalvelun tarjoamiseksi. Puhelinvaihde mahdollistaa sisäiset viestintäominaisuudet, kuten viestit, puhelunsiirrot ja konferenssipuhelut. Hammaslääketieteen ammattilaiset voivat nopeasti neuvotella keskenään, keskustella potilastapauksista tai hakea apua, samalla varmistaen sujuvan ja keskeytyksettömän asiakaspalvelun. Tämä tehostaa tiimityötä ja vähentää vastausaikoja.

Puhelinvaihteella ja takaisinsoittotoiminnolla voi merkittävästi parantaa asiakaspalvelua hammaslääkäriasemilla. Hyödyntämällä tehokasta puhelujen ohjausta, jononhallintaa, personoituja potilaskokemuksia, ohjausta ajanvarauskalenteriin sekä tiimin omia viestintäkanavia klinikat voivat parantaa potilastyytyväisyyttä, -uskollisuutta ja yleistä klinikan tehokkuutta. Nämä teknologiat eivät ainoastaan osoita sitoutumista erinomaiseen asiakaspalveluun, vaan myös erottavat hammaslääkäriasemat kilpailijoistaan.

Hammaslääkäriaseman asiakaspalvelu

Hammaslääkäriaseman haasteet asiakkaiden yhteydenottojen hallinnassa

Hammaslääkäriasemat saavat päivittäin suuren määrän asiakasyhteydenottoja eri muodoissa. Yhteydenottoja tulee puhelimitse, sähköpostilla ja verkkosivujen kautta. Asiakasyhteydenottojen hallinta on kriittinen osa hammaslääkäriaseman toimintaa, sillä hyvä asiakaspalvelu ja tehokas viestintä ovat avainasemassa potilastyytyväisyyden ja liiketoiminnan menestyksen kannalta. 

1. Puhelutulvan hallinta

Yksi suurimmista haasteista hammaslääkäriasemilla on suuri puhelumäärä. Puhelimet voivat soida tauotta, mikä pahimmillaan aiheuttaa ruuhkaa ja pitkiä odotusaikoja sekä potilaille että henkilökunnalle. Puhelujen hallintaan auttaa puhelinvaihde, joka mahdollistaa tehokkaan puhelunohjauksen eri osastoille tai henkilöille. Automaattinen vastaaja ja valikot auttavat ohjaamaan puhelut oikeaan paikkaan ja tarjoavat tietoa aukioloajoista, ajanvarauksista ja muista yleisistä kysymyksistä. Tämä vähentää ruuhkaa ja helpottaa puheluiden käsittelyä. Asiakkaita voidaan ohjata verkkosivujen ajanvaraukseen äänitiedotteilla tai tekstiviestien linkeillä, kun ollaan varattuna tai aukioloaikojen ulkopuolella.

2. Viestinnän kanavien moninaisuus

Asiakkaat haluavat olla yhteydessä hammaslääkäriasemaan eri kanavia pitkin, kuten sähköpostitse, verkkosivujen kautta tai jopa sosiaalisen median viestein. Tämä moninaisuus voi aiheuttaa haasteita viestinnän seurannassa ja hallinnassa. On tärkeää, että hammaslääkäriasema varmistaa, että kaikki viestintäkanavat ovat hyvin organisoituja ja että niihin vastataan tehokkaasti ja ajoissa. Sähköpostien automaattiset vastaukset ja asiakasyhteydenottojen hallintajärjestelmät voivat auttaa varmistamaan, että kaikki viestit huomioidaan ja että niihin vastataan asianmukaisessa ajassa.

3. Viestinnän jatkuvuus ja nopea vastausaika

Potilaat odottavat yhteydenottoon nopeaa vastausta, olipa kyseessä puhelu, sähköposti tai viesti verkkosivujen kautta. Hammaslääkäriaseman haasteena on tarjota jatkuvaa viestinnän saatavuutta ja nopeaa vastausaikaa kaikissa kanavissa. Tämä voidaan ratkaista hyödyntämällä automatisoituja vastausviestejä, joiden avulla ilmoitetaan potilaille, että viesti on vastaanotettu ja siihen vastataan pian. Lisäksi on tärkeää pitää yllä hyvää sisäistä viestintää, jotta viestit välittyvät oikeille henkilöille ja vastaukset annetaan ajallaan.

4. Asiakaspalvelun parantaminen koulutuksen ja palautteen avulla

Asiakaspalvelun parantaminen hammaslääkäriasemalla vaatii koulutusta ja jatkuvaa palautetta henkilökunnalta. On tärkeää varmistaa, että koko henkilökunta ymmärtää hyvän asiakaspalvelun merkityksen ja osaa käyttää viestintäjärjestelmiä tehokkaasti. Koulutukset voivat kattaa puhelutekniikat, viestinnän hallinnan ja positiivisen asiakaskokemuksen periaatteet. Samalla potilailta kerättävä palaute auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja parantamaan asiakaspalvelua entisestään.

Yhteenveto

Hammaslääkäriasemien on tärkeää hallita asiakasyhteydenottoja tehokkaasti tarjotakseen erinomaista asiakaspalvelua ja parantaakseen potilastyytyväisyyttä. Hyödyntämällä puhelinvaihdetta puheluiden ohjauksessa, automatisoituja vastausviestejä ja koulutusta henkilökunnalle hammaslääkäriasemat voivat selviytyä näistä haasteista ja tarjota parempaa asiakaspalvelua. Jatkuvalla kehityksellä ja panostamalla viestinnän laatuun hammaslääkäriasemat voivat erottua kilpailijoistaan ja rakentaa vahvempaa suhdetta potilaisiin.

Takaisinsoitto helpottaa työhön keskittymistä

Asiakaspalvelun tärkeys eläinlääkäreiden työssä: Takaisinsoitot apuna

Eläinlääkärin työ voi olla hyvin kiireistä ja vaativaa, sillä heidän täytyy hoitaa lemmikkieläimiä ja pitää huolta niiden terveydestä. Kuitenkin yksi tärkeä osa eläinlääkärin työtä on myös hyvä asiakaspalvelu. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, miten takaisinsoitot voivat auttaa eläinlääkäreitä parantamaan asiakaspalveluaan ja tekemään työstään entistä sujuvampaa.

Takaisinsoitto – Avain parempaan asiakaspalveluun eläinlääkäreille

Eläinlääkäriasemat saavat päivittäin useita puheluita lemmikkieläinten omistajilta, jotka tarvitsevat apua tai neuvoja. Joskus lääkäri ei voi vastata puheluun välittömästi, koska hän on kiireinen toisen potilaan kanssa tai suorittaa leikkausta. Tällöin Smart Channels-palvelumme astuu kuvaan. Se antaa eläinlääkärille mahdollisuuden vastata asiakkaille myöhemmin, kun heillä on enemmän aikaa käsitellä kysymyksiä tai tarpeita.

Parempi ajankäyttö ja sujuvampi työpäivä

Smart Channelsin takaisinsoittojärjestelmä auttaa eläinlääkäreitä hallitsemaan aikaansa tehokkaammin. Sen sijaan, että he keskeyttäisivät jatkuvasti työnsä vastatakseen puheluihin, he voivat keskittyä hoitamaan potilaita ja suorittamaan tarvittavia toimenpiteitä. Tämä johtaa sujuvampaan työpäivään ja parempaan potilaiden hoitoon. Eläinlääkärit voivat suunnitella takaisinsoitot tietyille ajoille päivässä, mikä auttaa heitä jakamaan aikansa tehokkaasti ja välttämään ylimääräistä stressiä.

Parempi asiakaspalvelu

Smart Channels parantaa myös asiakaspalvelua eläinlääkäriasemilla. Kun asiakas jättää viestin ja saa takaisinsoiton myöhemmin, hän tuntee olonsa arvostetuksi ja kuulluksi. Tämä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja luottamusta eläinlääkäriä kohtaan. 

Järjestelmä voi myös vähentää asiakasruuhkia vastaanotolla. Kun asiakkaat voivat jättää viestin ja saada takaisinsoiton myöhemmin, se vähentää tarvetta odottaa linjalla tai tulla paikan päälle vastaanotolle. Tämä auttaa säästämään aikaa sekä eläinlääkärin että asiakkaan puolelta.

Yhteenveto

Smart Channels on erinomainen työkalu eläinlääkäreille parantamaan asiakaspalvelua ja tehokkuutta. Se auttaa heitä hallitsemaan aikaansa paremmin, tarjoaa paremman asiakaskokemuksen ja parantaa potilasturvallisuutta. Eläinlääkäriasemilla takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto voi olla hyödyllistä sekä eläinlääkäreille että heidän asiakkailleen, ja se edistää sujuvampaa ja laadukkaampaa hoitoa lemmikkieläimille.

Puhelinvaihde ja takaisinsoitto helpottavat eläinlääkärin kiireistä arkea

Puhelinvaihde ja takaisinsoitto helpottavat eläinlääkärin kiireistä arkea

Eläinlääkärin työ on vaativaa ja hektistä. Jokainen päivä tuo mukanaan uusia haasteita, kiireisiä potilaita ja huolestuneita lemmikin omistajia. Näiden kiireisten päivien aikana eläinlääkärin on tärkeää pystyä hoitamaan potilaat tehokkaasti ja samalla tarjota hyvää asiakaspalvelua. Puhelinvaihde ja takaisinsoitto ovat kaksi työkalua, jotka parhaimmillaan helpottavat merkittävästi eläinlääkärin kiireistä arkea.

Puhelinvaihde auttaa organisoimaan eläinlääkärin vastaanottoa ja varmistamaan, että puheluihin vastataan nopeasti ja tehokkaasti. Puhelinvaihde mahdollistaa puheluiden ohjaamisen oikealle henkilölle tai osastolle, mikä vähentää odotusaikoja ja parantaa asiakaskokemusta. Esimerkiksi kiireisessä vastaanotossa puhelinvaihde voi ohjata puhelut vastaanottovirkailijalle, joka hoitaa ajanvaraukset ja asiakaspalvelun. Tämä vapauttaa eläinlääkärin keskittymään potilaiden hoitoon ilman keskeytyksiä.

Nopeasti apua hätätapauksissa

Soitonsiirrolla puhelu voidaan siirtää suoraan eläinlääkärille, kun asiakas tarvitsee välitöntä apua tai neuvoja. Tämä on erityisen tärkeää hätätapauksissa, joissa nopea toiminta voi olla ratkaisevan tärkeää lemmikin hengen kannalta. Eläinlääkäri voi vastaanottaa puhelun esimerkiksi matkapuhelimeensa, jolloin hänellä on mahdollisuus auttaa asiakasta välittömästi mistä tahansa.

Takaisinsoitto on toinen hyödyllinen ominaisuus, joka voi merkittävästi helpottaa eläinlääkärin arkea. Usein eläinlääkärillä ei ole aikaa vastata kaikkiin puheluihin heti, vaan ne jäävät odottamaan kiireiden keskellä. Tämä voi aiheuttaa turhautumista asiakkaille, kun he eivät tiedä milloin heille palataan puheluun vai palataanko ollenkaan. Järjestelmällä voidaan varmistaa asiakkaiden palvelu tehokkaasti myös ruuhkatilanteissa. Takaisinsoittojärjestelmän avulla eläinlääkäri voi soittaa asiakkaalle takaisin sopivana hetkenä. Tämä antaa mahdollisuuden käsitellä puheluja tehokkaasti ja tarjota parempaa asiakaspalvelua.

Hallitse kiireistä päivää

Takaisinsoittojärjestelmä auttaa eläinlääkäriä hallitsemaan päivittäistä aikatauluaan. Jos eläinlääkäri on kiireinen hoitotoimenpiteissä tai leikkauksissa, hänen pitää keskittyä täysin potilaan hoitoon ilman keskeytyksiä. Takaisinsoittojärjestelmä auttaa myös vähentämään puhelinruuhkia vastaanoton aikana, kun asiakkaat tietävät, että heidät otetaan huomioon ja heille soitetaan takaisin.

Puhelinvaihde ja takaisinsoitto tarjoavat monia etuja eläinlääkärin vastaanotolle. Vähemmän aikaa puheluihin vastaamiseen tarkoittaa enemmän aikaa potilaiden hoitoon ja huolelliseen tutkimukseen. Puhelinvaihde myös auttaa organisoimaan vastaanoton toimintaa ja vähentämään odotusaikoja. Lisäksi takaisinsoittojärjestelmä voi auttaa vähentämään stressiä vastaanotolla, kun eläinlääkäri tietää, että kaikki puhelut tulevat käsiteltyä asianmukaisesti.

Helppokäyttöinen puhelinvaihde ja takaisinsoitto ovat erinomaisia työkaluja eläinlääkärin kiireisen arjen helpottamiseksi. Ne parantavat potilaiden hoitoa, tarjoavat parempaa asiakaspalvelua ja auttavat eläinlääkäriä organisoimaan vastaanoton toimintaa.

Kesälomakauden tiedotteet ja aikataulumuutokset – olemme apunanne!

Arvoisa asiakas,

Kesäkausi on taas käsillä ja se tuo mukanaan aikataulumuutoksia, lomakausia sekä mahdollisia muutoksia yrityksenne toiminta-aikoihin. Nyt on täydellinen aika päivittää tiedotteet ja suunnitella kesäkauden aukioloajat.

On tärkeää pitää asiakkaanne ajan tasalla mahdollisista muutoksista aukioloaikoihin tai palveluihin. Me NTC:llä haluamme varmistaa, että tiedonkulku yrityksenne ja asiakkaanne välillä on sujuvaa, ajantasaista ja ammattimaista.

Tarjoamme apua ääni- ja tekstiviestipalveluidenne päivittämiseen sekä aikaohjauksen suunnitteluun kesäkauden ajaksi. Palvelumme on käytettävissä 24/7, mikä takaa asiakkaidenne saavan ajantasaiset tiedot myös aukioloaikojenne ulkopuolella ja ruuhkatilanteissa.

Muutostöiden hinta on 119 €/h, minimiveloitus 30 minuuttia. Otathan yhteyttä hyvissä ajoin ennen kesäkauden alkamista, niin voimme yhdessä suunnitella parhaan mahdollisen ratkaisun yrityksenne tarpeisiin.

Odotamme yhteydenottoanne ja toivomme teille aurinkoista kesäkauden alkua!

Muista päivittää pääsiäisen aukioloajat

Hyvä asiakkaamme,

Kevään saapuessa pääsiäinen lähestyy nopeasti. On tärkeää varmistaa, että asiakkaasi saavat tiedon liiketoimintasi pääsiäisen aikataulumuutoksista.

Autamme sinua päivittämään ääni- ja tekstiviestipalvelusi pääsiäisen ajaksi. Palvelumme toimii 24/7, varmistaen asiakkaillesi ajantasaisen tiedon myös aukioloaikojenne ulkopuolella ja ruuhkatilanteissa.

Ota yhteyttä ajoissa, niin voimme valmistella ja testata järjestelmämuutokset ennen pääsiäistä. Muutostöiden hinta on 119 €/h, vähintään 30 minuuttia. Olemme täällä auttaaksemme kaikissa viestintään liittyvissä kysymyksissä ja varmistamaan sujuvan viestinnän pääsiäisen aikana.

Rauhallista Joulun aikaa

Järjestelmämme hoitaa ketterän puhelujen hallinnan myös loma-aikoina. Tämän ansiosta käyttäjämme saavat rentoutua perheiden ja ystävien parissa. Toivotammekin kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme mukavaa joulua.

Oikea viesti – oikeaan aikaan

Vaikka kevät keikkuen tulevi, on Pääsiäinen aivan nurkan takana, Vappu tuossa tuokiossa ja toukokuun juhlapäivät lähestymässä. Osa kesälomajärjestelyistä starttaa jo toukokuussa, joten kesälomien muuttuvat tarpeet kannattaa miettiä juuri nyt. Asiakastiedottaminen saadaan pienin muutoksin omaa liiketoimintaa parhaiten palvelevaksi.

Tämä on meilläkin mielessä, kun valmistaudumme palvelemaan teitä, hyvät asiakkaamme, erilaisten ääni- ja tekstiviestien muutosten sisältöjen osalta. Palvelumme toimii väsymättömänä yhteydenottojen poimijana 24/7 – yhteyttä ottavat asiakkaanne kannattaa informoida hyvin. Siten myös aukioloaikojen ulkopuolella tai satunnaisissa ruuhkatilanteissa yritystänne kontaktoivat asiakkaat ymmärtävät, kuinka palvelunne toimii.

Koska hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, olkaa yhteydessä meihin hyvissä ajoin. Tämä säästää aikaa ja vaivaa – järjestelmämuutokset voidaan valmistella ja testata – siten uudet sisällöt käynnistyvät juuri silloin, kun ne ovat ajankohtaisia.

Muutostöiden veloitustaksa on 119 €/h, minimissään 30 minuuttia. Autamme mielellämme kaikissa asiaan liittyvissä kysymyksissä.


Palataan asiaan,

Asiakaspalvelu

Nordic TeleCom Oy

Juvan teollisuuskatu 18, FI – 02920 ESPOO

tel: +358 9 4242 7400

aspa@nordictelecom.fi

NTC Massaviestipalvelu

Asiakkaasi kokemuksella on merkitystä

Haluatko asiakkaana tulla huomatuksi heti? Haluavatko Sinun asiakkaasi samaa?

Kiireisenä aikana ravintolassa kestää oman aikansa, ennen kuin henkilökunta ehtii palvella. Jos olet uudessa ravintolassa, on joskus vaikea aavistaa kauanko kestää ennen kuin joku huomioi sinut. Käytätkö kaikki keinot henkilökunnan huomion saamiseen vai lähdetkö seuraavaan paikkaan? Me kaikki toivoisimme, että henkilökunta huomioisi jollain eleellä, että ovat huomanneet meidät. Silloin voi odottaa rauhassa omakohtaista palvelua.

Niin – tilanteita on monenlaisia…

WC pönttö tukossa perjantai alkuillasta. Soitto huoltoyhtiöön, joka lupaa välittää tiedon ongelmasta putkiliikkeen päivystävälle putkimiehelle. Odotat kaksi tuntia ja mietit, onkohan päivystävälle putkimiehelle mennyt tilaus. On ihan pakko soittaa takaisin huoltoyhtiöön ja tiedustella onko asia hoidossa.

Me kaikki toivoisimme, että saisimme tiedon taikka tekstiviestin, että putkimies on tulossa ja asiaa hoidetaan. Kuka tahansa asiakas haluaa, että hänet huomioidaan ja hän saa tiedon, että hänen asiaansa hoidetaan. Eikö niin?

Haluavatko oman yrityksesi asiakkaasi samaa? Kykenetkö huomioimaan asiakkaasi tarpeet odotusten tasolla?

NTC:n palvelu auttaa huomioimaan asiakkaan yhteydenoton nopeasti ruuhka-aikoina ja aukioloaikojen ulkopuolella.
Miksi et antaisi asiakkaillesi VIP palvelua?

Kevätkausi käynnistyy poikkeusoloissa – onko yrityksesi asiakaspalvelu valmis?

Keskellä sydäntalvea ei aina tule mieleen, että kohta ollaan keskellä kiivainta kevätsesonkia. Harrastajat alkavat tilata harrastuksiin liittyviä tuotteita tai lisävarusteita ja valmistautuvat kesäkauden alkamiseen hyvissä ajoin. 

Monet kevään sesonkia valmistelevat messut ovat peruuntuneet. Asiakkaat kuitenkin tarvitsevat palveluita ja tuotteita edelleen. Sen vuoksi palveluita käytetään ja tuotteita tilataan. Moni ala on kokenut myös merkittävää myynnin kasvua poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Samalla osto- ja kontaktointikanavat ovat pysyvästi muuttuneet.

Osa aloista on parhaillaan sesongin keskellä ja asiakkaiden kontaktimäärät vaihtelevat. Miten varautua yllättäviin ruuhkiin ja asiakkaiden yhteydenottoihin eri vuorokauden aikoina eri digikanavissa? Mitä, jos asiakaspalvelussa ei olekaan huomenna koko porukka paikalla?

Asiakaspalveluun saa helposti väsymättömän lisäresurssin tukemaan käytössä olevia asiakaspalveluratkaisuja. Voit varmistaa, että asiakas tulee huomioitua 24/7 ja ajoittain vajavaisetkin asiakaspalveluresurssit saadaan toimimaan tehokkaasti. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että jokainen asiakas tulee palveltua.

Ota meihin yhteyttä – varmistetaan teidänkin asiakkaillenne paras mahdollinen asiakaspalvelu eri digitaalisissa kontaktointikanavissa.

Scroll to Top